Sponsorzy & Partnerzy & Patroni wyprawy

Wsparcie wyprawy

Poniżej znajdziecie pełną, oficjalną listę wspierających w różny sposób międzynarodową wyprawę Nowy Jedwabny Szlak 2017. Lista pozostaje otwarta i jest cały czas rozszerzana.

PATRONI

Minister Spraw Zagranicznych Unesco
Ministerstwo Infrastruktury i budownictwa Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Kultury i Sportu Kazachstanu Instytut Naukowo Badawczy Kazachstanu

PATRONI MEDIALNI

Rzeczpospolita TVP Polskie Radio TASS

OFICJALNE WSPARCIE

Ministerstwo Kultury, Informacji i Turystyki Republiki Kirgistanu The State Committee of the Republic of Uzbekistan for Tourism Development RGO Instytut Adama Mickiewicza Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Uzbekistanu

PARTNER CHIŃSKI

Fortune Life Global Limited

Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP Pana Witolda Waszczykowskiego.

Zapewniona jest współpraca polskich placówek dyplomatycznych w odwiedzanych krajach. Wyprawa posiada honorowy patronat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, wspierana jest przez Ministerstwo Rozwoju w osobie Podsekretarza Stanu Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, oraz Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (Wicemarszałek Stanisław Tyszka).

Sponsoring & Partnerstwo & Patronat

W chwili obecnej lista partnerów, sponsorów, patronów i wspierających wyprawę pozostaje listą otwartą.


Początek wyprawy: sierpień - wrzesień 2017
Nowy Jedwabny Szlak 2017 logo

©2016-2017 Nowy Jedwabny Szlak 2017

facebook googleplus twitter pinterest youtube vimeo