Jedwabny Szlak szansą dla Polski

Szlak Jedwabny naszych czasów to największe geostrategiczne przedsięwzięcie od zakończenia zimnej wojny, które stanowi szansę dla naszego kraju.

Przypomnijmy, że kiedy w okresie panowania Kazimierza Wielkiego przebiegał on przez Polskę, odnotowano znaczny skok cywilizacyjny. Jest szansa, że prowadząca przez nasze terytorium trasa odrodzonego dawnego Jedwabnego Szlaku, mogłaby mieć logistyczne serce właśnie w Polsce. Możemy pełnić istotną funkcję "bramy" do Europy Zachodniej, odegrać rolę węzła transportowego, obsługującego wymianę handlową między Chinami a Europą Zachodnią, przez co znacznie zyskać na tranzycie. Ale też zwiększyć eksport i poprawić bilans handlowy Polski z Chinami. "Nie może w tym projekcie nas zabraknąć" – twierdzą eksperci. Aktualnie mamy 15 tysięcy firm importujących z Chin i tylko 300 firm eksportujących na rynek chiński. Wiele tu można zrobić. "Jeden Pas Jedna Droga" pozwoli otworzyć szerzej przestrzeń rynkową dla współpracy inwestycyjno-handlowej. Sprawi, że poszerzą się też możliwości współpracy na nowych polach, takich jak nowe źródła energii, technologie informatyczne, ochrona środowiska, a także zaawansowane technologie.

W Nowy Jedwabny Szlak wpisuje się istniejące od 2013 roku tranzytujące przez Kazachstan, Rosję i Białoruś, kolejowe połączenie towarowe Czengdu – Łódź. Pociągi towarowe, które kursują z Chin do Polski, pokonują liczącą 9.826 km trasę w 12–14 dni, zaś morski szlak zajmuje 45. Dzięki rozbudowie sieci połączeń Łódź ma realne szanse się stać ważnym centrum przeładunkowym. W konsekwencji wypełnić wracające dzisiaj puste do Chin pociągi.

Prezydent A. Duda, Prezydent Xi Jinping

Warszawa, czerwiec 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda gościł Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga (foto: G. Jakubowski/KPRP)

Prezydent RP, Andrzej Duda wyznał, że ze względu na swoje położenie geograficzne, Polska może odegrać w tym projekcie szczególną rolę.

Pomóc ma w tym dodatkowo przystąpienie naszego kraju do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych – AIIB, azjatyckiej alternatywy dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Banku Światowego, którego głównym zadaniem jest finansowanie inwestycji związanych z projektem OBOR. Zrodził się niezwykle pozytywny klimat sprzyjający zaciśnięciu stosunków polsko-chińskich i rozwojowi strategicznego partnerstwa z drugą potęgą gospodarczą świata. Świadczy o tym szereg wizyt i rewizyt w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jesienią 2015 r. odwiedził Polskę szef dyplomacji Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi. Potem w Państwie Środka był prezydent Andrzej Duda i minister Witold Waszczykowski. W czerwcu br. złożył w Polsce wizytę chiński prezydent Xi Jinping. Ta seria spotkań orbituje oczywiście wokół globalnego, nad wyraz ambitnego projektu "Jednego Pasa Jednej Drogi", który może stanowić istotny element polskiej polityki gospodarczej w długim zakresie, zapewniając szansę przyśpieszenia rozwoju gospodarczego.

Minister Waszczykowski podkreślił, że Polska ma potencjał, by stać się ważnym partnerem tego projektu. Dużo rozmawiano o zaproponowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę geopolitycznej strategii rozwoju regionu "ABC", czyli integracji Adriatyku-Bałtyku-Morza Czarnego. "Władzom chińskim zależy na tym regionie, bo to pozwoliłoby im na nowe inwestycje oraz realizację projektów infrastrukturalnych, wykraczających poza Polskę – wyjaśnił minister. - Przykładem takiego projektu jest Via Carpatia: szlak autostrad i linii szybkiej kolei, który połączyłby Bałtyk z Morzem Czarnym. Chińczycy rozmawiają zarówno w Belgradzie jak i w Budapeszcie o ewentualnej budowie takiej trasy. My bardzo chętnie przyłączylibyśmy się do inicjatywy zapewniającej budowę infrastruktury transportowej na terenie wschodnich województw Polski".

Minister Waszczykowski podkreślił, że "Chińczycy uważają Polskę za najważniejszego partnera w grupie 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Są nią szczególnie zainteresowani m.in. ze względu na jej wielkość i centralne położenie. Umożliwia ono utworzenia w naszym kraju nowych parków technologicznych, stref przemysłowych i centrów biznesowych, z których Chińczycy będą mogli prowadzić swoje operacje na resztę Europy".

Jacek Pałkiewicz, Andrzej Duda, Xi Jinping

Jacek Pałkiewicz, autor projektu "Nowy Jedwabny Szlak 2017" został przedstawiony Przewodniczącemu Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingowi (foto. G. Jakubowski/KPRP)

Z punktu widzenia chińskiej strategii Polska jest kluczowym krajem Nowego Jedwabnego Szlaku, bo ma dogodne położenie geograficzne. Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi, ocenił, że "„Polska cały czas pozostaje największym partnerem handlowym dla Chin w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poprzez wspólne wysiłki Wasz kraj może pozostać ważnym, strategicznym korytarzem transportowym między Europą i Azją".

Podsekretarz stanu w resorcie spraw zagranicznych Katarzyna Kacperczyk podkreśla, że "realizacja tego szlaku, miałaby bardzo duży wpływ na współpracę inwestycyjną, bo ten projekt daje szansę dla polskich firm uczestniczenia w dużych projektach inwestycyjnych w charakterze realizatorów, podwykonawców czy dostarczycieli usług".

"Chiny nie tyle odgrywają bardzo istotną rolę w powstającym nowym ładzie globalnym, co zaczynają budować alternatywny układ wobec tego utworzonego w XX wieku. Pojawienie się zupełnie nowego chińskiego gracza w Europie Środkowej, to wielkie wyzwanie dla Polski, która znajduje się dziś w bardzo ważnym momencie historii. Nowy Jedwabny Szlak będący kluczowym narzędziem chińskiej polityki zagranicznej, oferuje nam ogromne szanse, posiadamy ogromny potencjał, trzeba umieć go wyzwolić. Musimy mieć jasną wizję, wiedzieć, czego chcemy, dobrze się targować i obstawać przy swoim. To jest proces, do którego trzeba się bardzo dobrze przygotować. W tej szerokiej układance współpracy jesteśmy bardzo potrzebni Chinom jako element nowej sieci logistycznej."

Prezes Centrum Studiów Polska-Azja, Radek Pyffel


Początek wyprawy: sierpień - wrzesień 2017
Nowy Jedwabny Szlak 2017 logo

©2016-2017 Nowy Jedwabny Szlak 2017

facebook googleplus twitter pinterest youtube vimeo