Projekt wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017

Projekt wyprawy Jacka Pałkiewicza

Kultura - Nauka - Historia - Rozwój gospodarczy - Pozytywne stosunki międzynarodowe - Wzajemna promocja i współpraca między państwami - Eksploracja

Projekt wyprawy "Nowy Jedwabny Szlak 2017" zrodził się z podróżniczego zamiłowania i fascynacji starożytnym Jedwabnym Szlakiem przez autora projektu, Jacka Pałkiewicz, oraz połączenia Nowego Jedwabnego Szlaku, oraz idei chińskiej inicjatywy z nim związanej.

Symboliczna karawana

Konwój samochodów, symbolizujący karawanę kupiecką pokona historyczną trasę jedwabnego szlaku rozszerzoną o pokrycie drogi ujętej w Nowym Jedwabnym Szlaku łącząc w sobie starożytne idee i walory z ich możliwymi dzisiejszymi odpowiednikami, akcentując ich ponadczasowe znaczenie.

W czym upodobnimy się do starożytnych karawan? Otóż, prócz oczywistego konwoju samochodów oraz "symbolicznej wymiany handlowej i kulturowej" (opisanej dalej na tej stronie i na stronie Atrakcje i wydarzenia), będziemy wieźli ze sobą wszystkie materiały do konferencji, spotkań, wystaw i pokazów odbywających się podczas wyprawy (ujmując to luźną terminologią, w charakterze "obwoźnego jarmarku").

Ideologia i eksploracja

Projekt skupia w sobie szeroki zakres założeń i idei z dziedzin kultury, gospodarki, stosunków i współpracy międzynarodowej, nauki, rozwoju, edukacji i technologii. Ma również w dużej mierze na celu przybliżenie międzynarodowego, kulturowego dziedzictwa jakim jest historyczny Jedwabny Szlak.

Celem eksploracyjnym wyprawy jest zbadanie pozostałości i wpływów starożytnego Jedwabnego Szlaku oraz jego ponadczasowych idei w przeszłości, na teraźniejszość i przyszłość krajów i kultur.

Atrakcje

Aby nadać atrakcyjności wyprawy i zachować jej nawiązanie do historycznego jedwabnego szlaku ekspedycja będzie wiozła "symboliczny towar" w ilości 7 sztuk, który "symbolicznie zhandluje" po jednej sztuce w każdym odwiedzanym kraju wymieniając na "symbole kulturowe" (w postaci tabliczek, statuetek) charakterystyczne dla danego państwa tym samym wypełniając idee wymiany kulturowej i handlowej.

Na cele wyprawy zostałoby również utworzone "pismo", swego rodzaju posłannictwo (odniesienie do dawnych walorów dyplomatycznych szlaku), zawierające założenia misji opiewające o pozytywne wzajemne stosunki międzynarodowe, rozwój kulturowy i akademicki, wzajemną współprace, które miałoby być symbolicznie podpisywane w każdym odwiedzanym kraju.

Zebrane "symbole kulturowe" wraz z podpisanym "pismem" byłyby prezentowane na wystawie podsumowującej całą wyprawę, która w myśl projektu odbyłaby się kolejno w każdym z krajów trasy wyprawy podróżując od miejsca zakończenia wyprawy do miejsca jej rozpoczęcia zamykając w ten sposób pełną drogę starożytnych karawan kupieckich. (Realizacja pomysłów projektu wyprawy jest w głównej mierze oparta i proporcjonalnie zależna od chęci współpracy i utożsamiania się poszczególnych krajów objętych trasą wyprawy z jej ideami.)

Poznaj atrakcje i wydarzenia planowane przed, podczas i po wyprawie.

Projekt obejmuje swymi założeniami promocję Polski i jej zaangażowanie w inicjatywę OBOR oraz wspieranie wzajemnych stosunków między krajami leżącymi na trasie wyprawy oraz krajami Azji i ich promocję (w szczególności: Polski, Chin, Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu).

Zobacz aktualną broszurę wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017 | Szczegóły organizacyjne wyprawy

karawana

Misja i założenia projektu

Wyprawa "Nowy Jedwabny Szlak 2017" to misja, która zamierza:

UNESCO

Na przestrzeni kilku tysięcy kilometrów wyprawa "Nowy Jedwabny Szlak 2017" w ramach projektu "One Belt One Road" przebiegać będzie w korytarzu Chang’an – Tienszan, rozległej sieci dróg Jedwabnego Szlaku wiodących przez Chiny, Kirgistan i Kazachstan, które w 2014 roku wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pośród 33 wyjątkowych atrakcji turystycznych, objętych wpisem znajdują się kompleksy pałacowe z czasów imperiów i chanatów, osady handlowe, wykute w grotach świątynie buddyjskie, starożytne drogi, fortyfikacje i budowle sakralne.

chiny

Dodatkowe oparcie projektu wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017

Chińska inicjatywa One Belt One Road

Prezydent Chin Xi Jinping zatwierdził w 2013 roku epokowy koncept w oparciu o tradycje historycznego Jedwabnego Szlaku, łączącego Państwo Środka z Europą.

Zakłada on odnowienie powiązań pomiędzy kontynentem azjatyckim i europejskim poprzez stworzenie dwóch połączeń handlowych: lądowego – "Jedwabnego Ekonomicznego Szlaku", oraz oceanicznego - "Morską Jedwabną Drogę", przebiegające zarówno przez azjatyckie postradzieckie republiki, jak i kraje Azji Południowo-Wschodniej, Indie, Iran, Róg Afryki, Bałkany oraz Rosję. Trasy stanowią istną pajęczynę nie do końca sprecyzowanych korytarzy transportowych, z licznymi wariacjami, które wykorzystają nowe bądź zmodernizowane infrastruktury transportowe, sieci szybkich kolei, nowoczesne drogi, lotniska, porty morskie, sieci energetyczne oraz infrastruktury telekomunikacyjne i przesyłowe (ropociągi, gazociągi). Imponujące rozmachem przedsięwzięcie ma objąć swoim zasięgiem dziesiątki krajów zamieszkałych przez 3 miliardy ludzi.

To, jedno z kluczowych narzędzi długoterminowej chińskiej polityki zagranicznej, największą inwestycję infrastrukturalną w historii, fachowcy nazwali "Jeden Pas Jedna Droga" (One Belt One Road) - OBOR.

chiny1

"Wyprawa Jacka Pałkiewicza to przedsięwzięcie pionierskie, przybliżające nam znaczenie Nowego Szlaku Jedwabnego, który z pewnością może przynieść duże szanse biznesowe dla Polski."

Wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Tyszka


Początek wyprawy: sierpień - wrzesień 2017
Nowy Jedwabny Szlak 2017 logo

©2016-2017 Nowy Jedwabny Szlak 2017

facebook googleplus twitter pinterest youtube vimeo