Polski English Russian Chinese

Polska na trasie wyprawy

Wyprawa Nowy Jedwabny Szlak 2017/2018

Polska, wyprawa i Jedwabny Szlak.

facebbok google plus twitter pinterest youtube vimeo instagram

Polska skrzyżowaniem dawnych dróg handlowych

W Polsce, w okresie tworzenia przez Piastów podwalin państwa, znajdował się europejski węzeł dawnych dróg handlowych na osi Wschód-Zachód i Północ-Południe.

Przez terytorium Polski biegł Szlak Bursztynowy, wiodący od wybrzeża Morza Bałtyckiego, przez Żuławy - największe centrum obróbki "złota Bałtyku", w górę Wisły, potem Wartą, Prosną, górnym biegiem Odry, do Kotliny Kłodzkiej, a stamtąd do Wrót Morawskich i dalej, przez przełęcze alpejskie i karpackie, do Włoch i Grecji. Z tą trasą przecinała się inna arteria komunikacyjna dalekosiężnego handlu - odgałęzienie Jedwabnego Szlaku, biegnące z Krymu przez Kijów do Krakowa, a stamtąd do Wrocławia, Magdeburga i dalej, aż do Hiszpanii.

Wymiana towarowa odbywająca się na tych marszrutach miała istotny wpływ nie tylko na historię polskiej gospodarki, ale i jej rozwój cywilizacyjny. Można również zauważyć że, na przykład, gdański jantar stał się symboliczną podwaliną nowożytnego otwarcia naszego kraju na świat.

Dawne szlaki handlowe w Europie

Dawne europejskie szlaki handlowe

Prezentacja Polski

Jednym z głównych celów projektu wyprawy jest pokazanie i przybliżenie Polski innym narodowościom. Zaprezentowanie piękna kraju, bogactwa kultury i historii, atrakcyjności turystycznej i wsparcie jego pozytywnego wizerunku.

Bursztynowy Szlak - drugą częścią wyprawy?

Od początku powstania projektu wyprawy trwają prace nad ramowym projektem drugiej jej części podążającej Bursztynowym Szlakiem o roboczej nazwie "Nowy Bursztynowy Szlak 2019".

Historyczna droga handlowa, wzbogacona przez kulturę i wymianę pomysłów oraz wiedzy, przez wieki służyła za specyficzny pomost między Wschodem i Zachodem, przyczyniając się do polepszenia komunikacji między narodami. Oczywiście, w tych czasach miały miejsce konflikty polityczne, wybuchały wojny, ale wystawiany na konfrontacje polityczne i religijne, Jedwabny Szlak zawsze się reaktywował. Ten przekonywujący przykład zainspirował mnie do ożywienia karawanowej arterii, projektu który we współczesnym, silnie wielokulturowym świecie- dokładnie takim jaki powstał w wyniku działania dawnego szlaku – powinien przyczynić się do wzmocnienia wzajemnego zrozumienia i zaufania między ludźmi różnych narodowości

Jacek Pałkiewicz
(Organizator i lider wyprawy)