Polski English Russian

Jedwabny Szlak

Wyprawa Nowy Jedwabny Szlak 2018

Informacje i ciekawostki o Jedwabnym Szlaku.

facebbok google plus twitter pinterest youtube vimeo instagram

Jedwabny Szlak wspólnym dziedzictwem kulturowym

Jedwabny Szlak to wykorzystywany między III wiekiem p. n. e. a połową XVII wieku naszej ery, "wielki projekt gospodarczy", jakim był legendarny system karawanowych dróg handlowych. Łączył on Chiny z Konstantynopolem i Europą i na całej długości ponad 7000 km promował wymianę ekonomiczną, polityczną i kulturową, stając się swoistym wstępem do współczesnego systemu globalnej gospodarki. Istniały 2 podstawowe drogi łączące Wschód i Zachód: szlak południowy – od północnych Chin poprzez Azję Środkową do Północnych Indii i na Bliski Wschód oraz szlak północny – od północnych Chin poprzez Pamir i okolice Jeziora Aralskiego do Dolnej Wołgi i basenu Morza Czarnego. Z biegiem czasu pojawiało się coraz więcej odgałęzień i sieć komunikacyjna stawała się coraz gęstsza.

Do Europy poza jedwabiem wysyłano herbatę, wyroby ceramiczne, skóry, lustra, przyprawy, czy też naturalne barwniki lub kosmetyki. Karawany wracały na Wschód z szerokim asortymentem towarów: złotem i srebrem, tekstyliami, kamieniami szlachetnymi, bursztynami, lnem, winem, czy roślinami uprawnymi. Powstawały bazary, punkty przeładunkowe, systemy stabilnych rozliczeń pieniężnych, karawanseraje, zajazdy dla kupców spełniające funkcje hoteli i pomieszczeń magazynowych. Przy obsłudze karawan handlowych pracowali tłumacze, wymieniacze pieniędzy, poganiacze wielbłądów, ochroniarze karawan, inkasenci podatkowi, a nawet prostytutki. Handel na trasie, której pokonanie zajmowało zazwyczaj kilka lat, niósł przecież wysokie ryzyko. Wielu kupców ginęło po drodze od chorób, napadów rabusiów i samowoli władców. Zapłatą dla śmiałków była natomiast bardzo wysoka zyskowność.

Starożytna droga, którą wędrowali dawni kupcy, była niezwykłym fenomenem w procesie tworzenia się naszej cywilizacji, wspólnym dorobkiem społeczeństw starożytności i średniowiecza, wpływającym na dalszy kształt życia ludzkości w wielu istotnych aspektach.

Jedwabny Szlak, który przez 17 wieków spajał i wiązał kulturowo społeczeństwa Azji i Europy, stanowił fascynujący element przepływu idei, wierzeń i innowacji technologicznych, przemian kulturowych i cywilizacyjnych. Odegrał olbrzymią rolę w rozwoju nauk geograficznych. Europejczycy i Chińczycy dowiedzieli się o swoim wzajemnym istnieniu, a w końcu XIII w. kupcy europejscy i misjonarze, wśród nich uważany za jednego z największych podróżników Marko Polo, po raz pierwszy opisali szerzej odległe kraje w książkach cieszących się w Europie ogromnym zainteresowaniem. Warto przypomnieć, że jeszcze przed Marko Polo, w latach 1245-1247 na zlecenie papieża Innocentego IV z misją ewangelizacyjną do stolicy Mongołów w Karakorum udał się m.in. pochodzący z Polski franciszkanin Benedykt Polak. W XVI w doszło do upadku Szlaku Jedwabnego. Przyczyna tkwiła w rozwoju morskiej floty handlowej, dzięki której handel morski stał się bardziej atrakcyjny od niebezpiecznych lądowych szlaków karawanowych.

Marco Polo, Benedykt Polak - Podróżnicy Jedwabnego Szlaku

Benedykt Polak

Jeszcze przed Marco Polo, w pierwszej połowie XIII wieku, pochodzący z Polski franciszkanin, Benedykt Polak (Benedictus Polonus) przemierzył Jedwabny Szlak. Uznawany za pierwszego polskiego podróżnika Benedykt urodził się około 1200 roku. Był autorem sprawozdania z pierwszej wyprawy Europejczyków do imperium mongolskiego o nazwie De Itinere Fratrum Minorum ad Tartaros, w której brał udział. Wyprawa, będąca misją ewangelizacyjną, rozpoczęłą się 16 kwietnia 1245 roku we francuskim Lyonie, a prowadził ją Giovanni di Piano Carpini (franciszkanin) z misją papieską, słynnym listem papieskim do Wielkiego Chana, znanym w późniejszym czasie jako Cum non solum.

Benedykt dołączył do wyprawy we Wrocławiu, a Polska stała się punktem wypadowym i zaopatrzeniowym całego przedsięwzięcia. Już w pierwszej połowie podróży do stolicy Mongołów (Karakorum) ilość uczestników wyprawa zmalała do Carpiniegi i Benedykta.

Podczas długiej i trudnej podróży pokonywali stepy, pustynie, góry przy różnych warunkach klimatycznych i porach roku. Przemierzyli między innymi dzisiejsze tereny Rosji, Kazachstanu, Karakorum (ówczesną stolicę chanów mongolskich) oraz wiele szlaków kupieckich, a pośród nich spore odcinki Jedwabnego Szlaku.

Wyprawa zakończyła się 18 listopada 1247 roku, trwając wraz z pobytem u Mongołów 2 lata i 7 miesięcy. Papiescy posłowie powrócili nie spełniając najważniejszego zadania wyprawy, nakłonienia wielkiego chana do przyjęcia chrześcijaństwa. Jednakże podróżnicy przywieźli ze sobą ogrom cennych informacji o ówczesnym zagrożeniu europejczyków, Mongołach oraz dalekich krajach i ludach wschodu nadając wyprawie olbrzymie znaczenie w historii odkrywania Azji. Trzeba dodać, że Benedykt Polak odegrał znaczącą rolę w zbliżeniu i poznaniu różnych od siebie cywilizacji dzięki dokładnemu zbieraniu informacji, spisywaniu spostrzeżeń, obserwacji oraz nawiązywaniu konaktów.

Podróż Benedykta Polaka i Carpiniego była pierwszą wyprawą europejczyków na nieznane ówcześnie tereny Azji. Ekspedycja franciszkaninów była niesamowitym osiągnięciem. Pokonali oni prawie 20.000 km, bez map, bez jakichkolwiek informacji dotyczących terenów i ludów, odbywając podróż w większości konno. Benedykt zmarł kilka lat po zakończeniu wyprawy, na początku drugiej połowy XIII wieku.

Marco Polo

Jeden z najbardziej rozpoznawanych podróżników w historii. Postać tak znana, że nie wymaga długiego opisu oraz rozpisu osiągnięć.

Ten wenecki kupiec i podróżnik urodził się w drugiej połowie 1254 roku. Był jednym z pierwszych europejczyków, który dotarł do Chin i przemierzył Jedwabny Szlak. Wyprawę rozpoczął wraz z ojcem i stryjem w lroku 1271, a cała podróż trwała 24 lata. Jak twierdził w swojej książce "Opisanie Świata", byli oni pierwszymi ludźmi z europy, którzy zapuścili się tak daleko na wschów, co jednak w rzeczywistości nie było prawdą. Przed nimi, już w drugiej połowie XII wieku (lata 1160-1173) na daleki wschód podróżował rabbi z Nawarry Beniamin z Tudeli, a w pierwszej połowie XIII (lata 1245-1247) Benedykt Polak i Giovanni di Piano de Carpini odbyli podróż do stolicy Mongołów.

"Opisanie Świata" zostało spisane przez Rustichellego z Pizy na podstawie wspomnień Marco Polo oraz jego notatek i rękopisów z podróży. Dzieło powstawało podczas gdy Marco Polo znajdował się w niewoli, do której dostał się po przegranej bitwie mosrkiej między Wenecją i Genuą. Sam Rustichelli, autor arturiańskich eposów i notariusz, był więźniem genueńczyków w tym samym czasie.

Pierwsza drukowana wersja książki wspomnień Marco Polo z wyprawy do Chin i podróży Jedwabnym Szlakiem ukazała się w 1477 roku w Norymberdze. Należy dodać, iż pierwsze spisanie opowieści podróżnika przez Rustichelliego odbyło się długo przed wynalezieniem druku i było przekazywane i powielane w formie rękopisów, niekiedy różniących się od siebie na skutek ręcznego przepisywania co pociągało za sobą różne niedokładności i przeinaczenia.

Marco Polo zmiarł w Wenecji 8 stycznia 1324. Jego książka stała się inspiracją i cennym źródłem informacji dla wielu podróżników, kartografów, geografów i kronikarzy. Fra Mauro włączył odkrycia Marco Polo w opracowanej przez siebie, najsłunniejszej XV-wiecznej mapie świata (1459). Książka Marco Polo była również towarzyszem wypraw Krzysztofa Kolumba do Ameryki.

Dowiedz się więcej o Jedwabnym Szlaku na oficjalnej stronie UNESCO. (odnośnik zewnętrzny, strona w wersji angielskiej)

UNESCO Jedwabny Szlak

Ciekawostki

Towary i wymiana

Pomimo że jedwab był towarem początkującym wymianę handlową Jedwabnym Szlakiem to nie był on ani jedynym ani też najważniejszym dobrem kupieckim. Popularnymi towarami na przestrzeni historii było też złoto, papier, narzędzia, przyprawy, rośliny, owoce, zwierzęta, obiekty religijne, kosztowności, dzieła i wyroby artystyczne, materiały tekstylne oraz wiele innych. Dochodziło też do wymiany kulturowej, religijnej, naukowej i technologicznej.

Nazwa

Nazwa "Jedwabny Szlak / Jedwabne Szlaki" została pierwszy raz użyta przez niemieckiego podróżnika i geografa Ferdinanda von Richthofena w XIX wieku, który odbył kilka wypraw do Chin w latach 1868-1872.

UNESCO

W 2014 roku odcinek dróg Jedwabnego Szlaku, "korytarz Chang'an-Tianshan" został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Korytarz obejmuje Chiny, Kirgistan i Kazachstan i liczy kilka tysięcy kilkometrów.

Jedwabny Szlak w tytule książki

Książka o tytule "Jedwabny Szlak" po raz pierwszy wykorzystująca tę nazwę ukazała się w 1938 roku napisana przez szweckiego geografa Svena Hedina.

Upamiętnienie

W Biszkeku (Kirgistan) i w Almacie (Kazachstan) znajdują się główne ulice prowadzące ze wschodu na zachód o nazwie "Jibek Jolu" (w Biszkeku), "Jibek Joly" (w Almacie) upamiętniające i nazwane po Jedwabnym Szlaku.

Jedwab - towar i podarunek

Jedwab nie był tylko popularnym towarem handlowym, a był wykorzystywany również jako zaszczytny podarek dyplomatyczny. W starożytnym Rzymie jedwab uważano za egzotyczny luksus i podkreślenie pozycji oraz zamożności.

Jedwabny Szlak w Polsce

Jedno z rozgałęzień Jedwabnego Szlaku przebiegało przez Polskę krzyżując się tutaj z innymi historycznymi szlakami handlowymi, w tym z Bursztynowym Szlakiem. Dowiedz się więcej.

Mur Chiński

Wielki Mur Chiński miał również znaczenie handlowe. Zachodni odcinek Muru chronił drógi Jedwabnego Szlaku i wiezione na nich dóbra.

Wielbłądy na Jedwabnym Szlaku

W około II wieku p.n.e. potrzeba przewożenia towarów na duże odległości zapoczątkowała udomawianie wielbłądów wsród ludów koczowniczych Azji Środkowej.

"Jedwabny problem" w Rzymie

W I wieku, a dokładniej w roku 14 naszej ery Senat Imperium Rzymskiego zakazał noszenia jedwabiu przez mężczyzn, jak opisuje rzymski historyk Tacitus. Było to skutkiem ogromnego zapotrzebowania na jedwab w Rzymie, co zmusiło kupców do przerabiania materiałów z jedwabiu na cieńsze, w celu zwiększenia długotrwałości własnych, niewystarczających zapasów tego towaru. Ubrania z tak cieńkiego materiału były niekiedy bardzo prześwitujące obnarzając ciała, które powinny zakrywać. Jedwab stał się w tamtym czasie symbolem dekadencji w Rzymie. Jednak zakaz senatu nie utrzymał się długo, a zapotrzebowanie i popularność jedwabiu rosła tak jak i handel tym towarem.

Początki produkcji jedwabiu

Według Chińskiej tradycji, produkcja jedwabiu została opracowana około 2700 roku p.n.e. Sekret produkcji był utrzymywany przez Chińczyków przez około 3000 lat pod karą śmierci dla każdego, kto wyjawił obcokrajowcowi tajemnicę jego wyrobu.

Sieć Jedwabnego Szlaku

Jedwabny Szlak nie był z góry ustaloną trasą. Składał się z sieci dróg, które były powiększane o nowe odnogi i zmieniały się względem ustrojów geopolitycznych oraz zapotrzebowań handlowych.

Na Jedwabnym Szlaku

Follow @NewSilkRoad2017 Tweet

Jedwabny Szlak stał się swoistym fenomenem na tle historii. Pomysł powstały z praktycznych zapotrzebowań, prosty w swoim założeniu, z perspektywy czasu okazał się mieć ogromny wpływ na rozwój cywilizacji i interakcji kultur. Wraz z biegiem historii przypisywane mu były, i wciąż są, coraz to nowsze ideologie i znaczenia znajdujące odzwierciedlenie i odniesienie do punktu widzenia patrzącego w danym okresie historii. Niesamowita sieć dróg pobudzająca od dawna wyobraźnię nie tylko pisarzy ale i zwykłych ludzi, barwnymi kulturami, przygodami i odległymi krajami. Można powiedzieć, że Jedwabny Szlak stał się symbolem, który wszystkie kultury jakie dotknął mogą wspólnie dzielić, a dzięki swemu bogactwu historycznemu każdy może interpretować ten symbol pod siebie nie odbiegając od jego ogólnego znaczenia i pierwotnego założenia: szlaku, poszerzającego możliwości - drogi, która łączy.