Polski English Russian Chinese

Atrakcje, wydarzenia, rezultaty

Wyprawa Nowy Jedwabny Szlak 2017/2018

Co jest planowane podczas wyprawy i po niej.

Kampania wprowadzająca: jesień 2017
Wyprawa: kwiecień - czerwiec 2018
1

Konferencje

Podczas wyprawy

Konferencje medialne i prezentacyjne w stolicach 7 krajów jako punkt kulminacyjny przejazdu wyprawy.

Konferencje rozplanowane jako dwuczęściowe wydarzenie: medialne i publiczne trwające aż 2 dni. Rozpoczęciem każdej konferencji będzie wręczenie przez organizatora przedstawicielom kraju symbolicznego towaru (patrz niżej: "symboliczna wymiana handlowo-kulturowa") w myśl dawnych karawan kupieckich i związanej z nimi wymiany handlowo-kulturowej.

Pierwsza część konferencji ma charakter medialny i oficjalny pełen wystąpień, prezentacji ze strony organizatora, patronów i partnerów oraz wywiadów i spotkań z mediami Jacka Pałkiewicza.

2

Spotkania publiczne i wystawy zapoznawcze

Podczas wyprawy

Druga część konferencji otwarta dla publiki przewidująca spotkania z organizatorem oraz zapoznanie się z wyprawą w postaci wystawy dla zwiedzających.

Będzie można poznać Jacka Pałkiewicza, a lubiący czytać jego książki będą mogli uzyskać autografy i zdjęcia. Zwiedzić specjalnie zaprojektowaną scenografię wizualnie przybliżającą zwiedzającym idee wyprawy, kulturę, historię, kraje na trasie wyprawy, a wszystko to i wiele innych ciekawostek w kontekście Jedwabnego Szlaku oraz z Jedwabnym Szlakiem jako tematem przewodnim.

3

Symboliczna wymiana handlowo kulturowa

Podczas wyprawy

W odniesieniu do historycznego Jedwabnego Szlaku wyprawa zachowa się jak dawna karawana kupiecka przewożąc symboliczny towar w postaci tabliczek pamiątkowych wręczanych na głównych konferencjach. Projekt atrakcji jest symbolicznym odniesieniem do wymiany handlowej i kulturowej mającej miejsce dzięki Jedwabnemu Szlakowi.

Całość projektu składa się z 7 elementów składowych: tabliczek pamiątkowych oraz elementu łączącego tabliczki w jedną, spójną całość.

Każda tabliczka reprezentuje jeden kraj mając kształt czterokątny, będąc samowystarczalnym elementem. Przykładając tabliczki do siebie i elementu łączącego, w odpowiedniej kolejności, uzyskuje się jedną, pełną tabliczkę pamiątkową wyprawy.

Dodatkowym motywem symbolicznym jest wsparcie i współpraca krajów przy realizacji wyprawy oraz Jedwabny Szlak jako historyczny element łączący kraje na trasie wyprawy.

Na cele tejże atrakcji zostały opracowane 3 projekty tabliczek o różnej formie i stopniu skomplikowania. Widoczna na obrazku reprezentacja poglądowa przedstawia projekt, który uzyskał największą popularność i będzie wykorzystany podczas wyprawy.

symboliczna tabliczka

Poglądowa wizualizacji złączonych tabliczek. 1) Pojedyncze tabliczki 7 krajów. 2) Element środkowy, łączący.

4

Przygoda i kultura

Podczas wyprawy

Szereg atrakcji przygodowo kulturowych przybliżających kulturę krajów i Jedwabny Szlak (pod kątem dawnych karawan kupieckich).

5

Zabytki, historia i atrakcje turystyczne

Podczas wyprawy

Podczas wyprawy nie może zabraknąć historii. Pokażemy zabytki i pozostałości Jedwabnego Szlaku oraz ciekawsze lokalne atrakcje turystyczne i miejsca historyczne każdego z krajów. Nie zapomnimy również o miejscach z listy UNESCO.

6

Krajobrazy i przyroda

Podczas wyprawy

Każdy kraj posiada niesamowite, niepowtarzalne krajobrazy. Wykorzystamy to piękno do uatrakcyjnienia oprawy wyprawy. Najciekawsze zdjęcia i materiały będą prezentowane na wystawach podsumowujących wyprawę (patrz: "wystawy podsumowujące").

7
Video blog (mini serial)

Podczas wyprawy

W krótkich odcinkach będziemy pokazywać i relacjonować przebieg wyprawy, wydarzenia i życie podczas podróży. Całość prowadzona jako "luźne" materiały video "okiem turysty i podróżika".

wyprawa
facebbok google plus twitter pinterest youtube vimeo instagram
8

Wystawy podsumowujące

Po wyprawie

Wystawa podsumowująca wyprawę prezentowana w każdym z krajów wyprawy (7 wystaw - 7 krajów). Wystawa będzie podróżowała od Polski do Chin, czyli wędrując wstecznie do kierunku wyprawy jako symboliczne zakończone dawnych karawan kupieckich powracających do swego miejsca rozpoczęcia.

9

Publikacja książkowa

Po wyprawie

Książka traktująca o historii Jedwabnego Szlaku, poruszająca różne aspekty wyprawy i organizacji całego projektu. Prezentująca kraje i kultury oraz konkluzje celów eksploracyjnych całego przedsięwzięcia.

10

Film dokumentalny

Po wyprawie

Pełnometrażowy film dokumentalny z elementami przygodowymi o wyprawie i Jedwabnym Szlaku zawierający wiele wątków pobocznych rozwijanych podczas trwania projektu i samej wyprawy.

11
Książka ilustrowana / komiks / photo story (dla dzieci i młodzieży)

Po wyprawie

Publikacja przeznaczona dla najmłodszych czytelników. Przedstawienie historii Jedwabnego Szlaku w formie ilustrowano - komiksowej oraz przebieg wyprawy z mnóstwem kolorowych zdjęć jako komiks - photo story.

Podążaj
Jedwabnym Szlakiem.

Poznawaj
historię, inne kraje i kultury.


Polska i wyprawy

Polska n trasie wyprawy. Zobacz co ją łączy z Jedwabnym Szlakiem i ekspedycja.

Czytaj dalej

Projekt wyprawy

Poznaj wyprawę i jej projekt. Jak powstał pomysł ekspedycji? Jakie są cele i założenia wyprawy?

Dowiedz się więcej

Szczegóły organizacyjne

Poznaj szczegóły dotyczace organizacji wyprawy. Zapoznaj się z organizatorem projektu.

Dowiedz się więcej

Czy to wszystko?

Nie, powyższe to tylko niektóre ciekawsze, planowane elemnty projektu. Podczas wyprawy, przed nią i po niej jest planowanych o wiele więcej atrakcji i wydarzeń. Niektóre mniejsze, niektóre większe, a wszystkie zaprojektowane i wkomponowane w projekt tak, aby wyprawa była atrakcyjna i interesująca dla wszystkich.