Polski English Russian Chinese

2016-09-25 Aktualności

Lista aktualności

Start » Aktualności » J Pałkiewicz o projekcie Nowy Jedwabny Szlak 2017

25/09
2016

Wypowiedź Jacka Pałkiewicza o projekcie wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017

Wyprawa Nowy Jedwabny Szlak 2017 to coś więcej niż sama podróż. Im dłużej myślałem o tym projekcie, tym bardziej rozszerzały się horyzonty jego możliwości. Po pewnym czasie długich przemyśleń, rozważań i zbierania informacji doszedłem do zaskakującego wniosku i postanowienia: - utworzenia wydarzenia, które scali w sobie ogrom idei i wartości doskonale wpasowujących się w dzisiejsze realia i w obszary wielu dziedzin.

Poprzez wyprawę chcę pokazać kawałek historii i jej pozostałości. Przedstawić rozwój kultur i wpływy, jakie miał na nie stary Jedwabny Szlak. Pokazać, że dawne idee i znaczenie tej największej trasy niosącej ze sobą wymianę towarów, kultury, nauki i doświadczeń może znaleźć odniesienie i w dzisiejszych czasach. Podczas wyprawy mam zamiar pokazywać zabytki, atrakcje turystyczne, przepiękne krajobrazy oraz wartościowe historycznie i kulturowo miejsca. Przybliżyć i odświeżyć historię Jedwabnego Szlaku oraz kultur i rozwoju cywilizacji.

Chciałbym stworzyć wydarzenie, które zbliży narody i różne kultury. Które pozwoli wzmocnić atmosferę przyjaźni, współpracy i pozytywnych stosunków między narodami. Wydarzenie, dzięki któremu kultury poznają się, szanują i znajdują wspólne wartości czerpiąc z nich wzajemne korzyści.

W projekcie nie chodzi o jednostronnie korzystne prezentowanie państw i propagowanie ich własnych założeń, a o nagłaśnianie idei i pomysłów mogących korzystnie wpłynąć i przynieść pozytywne rezultaty dla wszystkich. Chcę pokazać kraje i ich kultury, jako wartościowe i samodzielne, mogące na równi i w przyjaźni współpracować między sobą i z innymi. Pragnę pokazać Polskę, jako kraj ambitny, otwarty, przyjazny i posiadający ogromne możliwości. Przybliżyć naszą kulturę i wartości.

Trudno uniknąć spekulacji i dopatrywania się podłoży różnego typu. Zawsze w pierwszej kolejności przychodzą negatywy danej możliwości spychając niekiedy na drugi plan przemyślenia korzyści, które można osiągnąć. Projekt wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017 jest pełen walorów podróżniczych, kulturowych, edukacyjnych, historycznych, rozwojowych i międzynarodowych, co myślę czyni z niego tak bogate, znaczące i neutralne wydarzenie.


Zobacz wszystkie aktualności wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017 / 2018.

Lista aktualności