Start » Aktualności » Oficjalne wsparcie RGO wyprawy

2016-08-24

Oficjalne wsparcie RGO wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017

Wsparcie wyprawy

Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne RGO (wydział moskiewski) wyraziło oficjalne poparcie i wsparcie dla wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017 oraz głębokie uznanie dla jej autora i lidera, Jacka Pałkiewicza oraz idei humanitarnych, wzajemnego zrozumienia, zaufania i szacunku między narodami, jakie wyprawa reprezentuje.

Wsparcie wyprawy 1
arrow

Zobacz informacje o projekcie wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017. Dowiedz się jakie są cele i założenia wyprawy oraz w jaki sposób narodził się jej pomysł.

Poczytaj o projekcie wyprawy


Początek wyprawy: sierpień - wrzesień 2017
Nowy Jedwabny Szlak 2017 logo

©2016-2017 Nowy Jedwabny Szlak 2017

facebook googleplus twitter pinterest youtube vimeo