Polski English Russian Chinese

2016-08-24 Aktualności

Lista aktualności

Start » Aktualności » Oficjalne wsparcie RGO wyprawy

24/08
2016

Oficjalne wsparcie RGO wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017

Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne RGO (wydział moskiewski) wyraziło oficjalne poparcie i wsparcie dla wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017 oraz głębokie uznanie dla jej autora i lidera, Jacka Pałkiewicza oraz idei humanitarnych, wzajemnego zrozumienia, zaufania i szacunku między narodami, jakie wyprawa reprezentuje.

Wsparcie wyprawy 1

Zobacz wszystkie aktualności wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017 / 2018.

Lista aktualności