Polski English Russian Chinese

2016-12-10 Aktualności

Lista aktualności

Start » Aktualności » Podróż organizacyjna Kazachstan Uzbekistan 11-2016

10/12
2016

Podsumowanie listopadowej wizyty organizacyjnej międzynarodowej wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017 w Kazachstanie i Uzbekistanie odbytej przez Jacka Pałkiewicza

Efekt przekroczył moje oczekiwania. W obu krajach zostałem ciepło przyjęty. Zarówno w Kazachstanie jak i Uzbekistanie spotkałem się z dużą przychylnością tamtejszych dygnitarzy, nawiązałem szereg kontaktów obiecujących współpracę i wsparcie dla wzbudzającego duże zainteresowanie projektu międzynarodowej wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017. Oficjalne wizyty, konferencje prasowe i spotkania różnego typu, odbiły się znacznym echem medialnym. Nie zabrakło również wsparcia ze strony polskich placówek dyplomatycznych, które przyczyniły się do owocnej pracy, za co chciałbym bardzo podziękować. Reasumując, zrealizowałem wszystkie założenia nawiązując przyjazne stosunki z przedstawicielami Kazachstanu i Uzbekistanu.

Wizyta organizacyjna, Kazachstan, Uzbekistan 1Wizyta organizacyjna, Kazachstan, Uzbekistan 2Wizyta organizacyjna, Kazachstan, Uzbekistan 3Wizyta organizacyjna, Kazachstan, Uzbekistan 4Wizyta organizacyjna, Kazachstan, Uzbekistan 5Wizyta organizacyjna, Kazachstan, Uzbekistan 6Wizyta organizacyjna, Kazachstan, Uzbekistan 7Wizyta organizacyjna, Kazachstan, Uzbekistan 8

Zobacz wszystkie aktualności wyprawy Nowy Jedwabny Szlak 2017 / 2018.

Lista aktualności